Statuten van de KNV EHBO afdeling Bergen op Zoom


Onze vereniging heeft per 9 mei 2019 nieuwe statuten gekregen.

De oude statuten zijn voor het laatst in 1999 geactualiseerd.
In verband met de vele wettelijke veranderingen heeft het hoofdbestuur van de KNV EHBO daarom nieuwe voorstellen gedaan.

Op de bijzondere ledenvergadering van onze vereniging op 20 november 2018 zijn de nieuwe statuten unaniem goedgekeurd.

Omdat de nieuwe statuten 17 pagina's beslaan, is er voor gekozen om deze niet integraal op de webite te zetten maar via een download link aan te bieden.

Hieronder staat de link waarmee de nieuwe statuten kunnen worden gedownload.
Let op: Het PDF bestand komt direct in uw Download map terecht.

Statuten EHBO Bergen op Zoom dd 09-05-2019.pdf


Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement was een onderdeel van de statuten van 1999.

Voor dit reglement was geen plaats meer in de nieuwe staturen.

Het bestuur zal deze daarom aanpassen en tijdens de ALV in maart 2020 aan de leden aanbieden ter goedkeuring.

Hieronder staat de link waarmee het huisdhoudelijk reglement kan worden gedownload.
Let op: Het PDF bestand komt direct in uw Download map terecht.

Huishoudelijk reglement per 07-12-1999 vd KNV EHBO afd BoZ.pdf