Gedragscode tijdens het draaien van diensten
(Als lid van de KNV EHBO afdeling Bergen op Zoom)

De gedragscode beslaat 1 pagina.

Hieronder vind u de volledige tekst.

Daarnaast kunt u de tekst als PDF downloaden.

Hieronder staat de link waarmee de gedragscode kan worden gedownload.
Let op: Het PDF bestand komt direct in uw Download map terecht.

Gedragscode vrijwilligers dd juni 2019.pdf


De volledige tekst van de Gedragscode                            
De Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO afdeling Bergen op Zoom verleent diensten bij evenementen, bestaande uit het in voorkomend geval verlenen van Eerste Hulp Bij Ongelukken.

Tijdens het draaien van deze diensten gedragen de leden zich als volgt:

 • Leden die zich opgegeven hebben voor dienst melden zich uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de dienst, voor het uitreiken van materiaal waaronder kleding, tenzij anders wordt bepaald
 • Tijdens de dienst dragen alle EHBO-ers van de vereniging hetzelfde tenue. Dit is een eigen keuze van de vereniging, maar wordt intussen ook opgedragen door de wet (Veldnorm Evenementenzorg)
 • Leden hebben hun pasje bij zich tijdens het draaien van een dienst. Zij dragen dit zichtbaar tijdens de dienst wanneer daar in de kleding een voorziening voor is getroffen, of wanneer de vereniging daar een houder voor heeft uitgereikt bij aanvang van de dienst.
 • Dienstdraaiers gedragen zich uiteraard professioneel bij het uitoefenen van EHBO.
 • De diensten worden in beginsel gedraaid in teams van twee gecertificeerde EHBO-ers.
 • Tijdens het draaien van de dienst is het zaak om op te letten – zowel in houding als gedrag. Derhalve afleidingen te vermijden als
 • Het met een gezelschap(je) dienst draaien als EHBO-er; we zijn niet met een demo bezig maar ‘for real’. Het uitnodigen van niet-leden om mee te lopen is niet toegestaan.
 • Telefoons en andere beeldschermen die afleiden van wat er om je heen gebeurt;
 • De organisatie van het evenement assisteren bij andere taken dan EHBO.
 • Het nuttigen van alcohol is tijdens de dienst niet toegestaan. Gebruik met mate is toegestaan na afloop van de dienst. Bedenk dat u ons visitekaartje bent!
 • Telefoons alleen in noodgevallen gebruiken en zo nodig je even aan de dienst onttrekken door een plek buiten het zicht te kiezen, nadat je je teamgenoot hebt geïnformeerd.
 • Gebruik de portofoons alleen wanneer dat nodig is. Controleer de verbinding elk half uur (tenzij bij het uitreiken van de portofoons anders wordt bepaald), maar houd dat kort. Dit is voldoende:
 • Post 1, hier post 2, ontvangt u mij? OVER
 • Post 2, hier post 1, ik ontvang u luid en duidelijk. OVER.
 • Hier post 2, ik ontvang u ook luid en duidelijk. OVER EN UIT
 • Na afloop de kleding en tassen inleveren. Laat niet als dank voor het aangenaam verpozen de materiaalcoördinator de schillen en de dozen: maak de zakken leeg en gooi eerst papiertjes en verpakkingen weg. Laat geen aangebroken flesjes water achter.
 • De organisatie verstrekt regelmatig eten en drinken (al dan niet via bonnetjes) aan de mensen die dienst draaien. Het komt niet netjes over wanneer wij de bonnetjes aan anderen uitdelen terwijl die geen dienst draaien.
 • Maak een aantekening van het verbruikte materiaal.
 • Meld bijzonderheden naar aanleiding van je dienst. Niet alleen ‘wat voor hulp is verleend’ maar ook andere zaken die zijn opgevallen, zowel negatief (“dit liep niet lekker”) als positief (“het zou prettig zijn als…”)