EHBO herhalingslessen

Eerste Hulp is de noodzakelijke hulp die - al dan niet in afwachting van professionele hulp - naar het oordeel van de eerstehulpverlener aan een slachtoffer moet worden verleend op een wijze die aansluit bij de professionele hulpverlening. (Bron: Oranje Kruis Boekje, 25ste druk)

Het Oranje Kruis, de overkoepelende organisatie voor de EHBO, verlangt van EHBO’ers dat ze competent blijven. Hiervoor moet de cursist herhalingslessen volgen. Hier worden niet alleen elke keer de competenties opnieuw herhaald en bekeken, maar worden de vaardigheden ook verdiept. Doordat we verschillende instructeurs en lessen hebben is geen herhaling hetzelfde. Op een leuke manier wordt de kennis weer naar boven gehaald en iets nieuws geleerd. Daarnaast zijn er ook vaak leuke herhalingslessen om iets volledig nieuws te leren die normaal niet in het standaard boekje voorkomen. Dit jaar: sport- en wandelletsels.
Voor het overzicht van de lessen kunt u een kijkje nemen bij het lesschema!

De onderstaande competenties worden tijdens de herhalingslessen door de docent getoetst en afgetekend, zodat de kwaliteit en de kennis van de EHBO-er gewaarborgd blijft. Alle vaardigheden moeten in twee jaar behandeld worden, waarbij de eerste zes punten ieder jaar aan de orde dienen te komen:

Vijf belangrijke punten bij het verlenen van Eerste Hulp

Stoornissen in het bewustzijn

Stoornissen van de ademhaling

Stoornissen in de bloedsomloop

Ernstige uitwendige bloedingen

Shock

Uitwendige wonden

Brandwonden

Kneuzing en verstuiking

Ontwrichting en botbreuken

Oogletsels

Vergiftiging

Elektriciteitsongevallen

Koudeletsels

Warmteletsels

Vervoer over korte afstand

Verband- en hulpmiddelen

Het menselijk lichaam

Kosten
Het lidmaatschap van de vereniging bedraagt in 2019 € 35,00. De
herhalingslessen EHBO en AED zijn dan gratis te volgen.

Extra certifcaten

Naast de normale herhalingslessen heeft u ook de mogelijkheid om extra certificaten te halen. Zie hiervoor ons opleidingen overzicht!